ตั๋วการบินไทย กรุงเทพฯ เชียงใหม่ 2,385 พ.ค. 55

ราคาตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่ และตั๋วเครื่องบิน เชียงใหม่-กรุงเทพฯ เป็นตั๋วในประเทศ และ เป็นตั๋วราคาพิเศษ ตั๋วราคาโปรโมชั่น เรามาดูที่นั่งว่างของเดือน พฤษภาคม 2555 กัน ว่ามีที่ว่างและราคาโปรโมชัน ตั๋วราคาถูกหรือเปล่า พร้อมด้วยตารางบิน

Thai Airways Intl THB 2,385.00

โปรโมชั่นเดือน พฤษภาคม 2555 ราคาเที่ยวเดียวจะอยู่ที่  2,385  W Class ราคารวมภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับ
เรามาดูที่ว่างของแต่ละวันกันว่ามีที่ว่างสำหรับราคาโปรโมชั่นหรือไม่

จำนวนที่ว่างให้ดู ตัวเลขหลังตัวอักษร W

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่

1 MAYBKKCNX

1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/777  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/777  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/333  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

2 MAY BKK-CNX

1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/777  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/333  IR   1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/777  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/772  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

3 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/777  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/777  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

4 MAY BKK-CNX
1   TG 100  W9                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/772  IR   1:20
4   TG 106  W6                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/772  IR   1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/777       1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

5 MAY BKK-CNX
1   TG 100  W8                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W8                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W8                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/333  IR   1:20
4   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/333  IR   1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/333  IR   1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

6  MAY BKK-CNX

1   TG 100  W9                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/747  IR   1:20
4   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/333  IR   1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/747  IR   1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
7  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/330  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/330  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
8  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/333  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/333  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

9  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/333  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/333  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
10  MAY BKK-CNX

1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/777  IR   1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/777  IR   1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
11  MAY BKK-CNX

1   TG 100  W9                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/777       1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
12  MAY BKK-CNX

1   TG 100  W9                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
13  MAY BKK-CNX
1   TG 100  W9                   /BKK   CNX    0630    0740  E0/330       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/777  IR   1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
9   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
10   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

14  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
15  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
3   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
4   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/330       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
6   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
7   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
8   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
9   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
16  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
17  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
18 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/777       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
19  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
20  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
21  MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
22 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
23 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
24 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
25 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/777       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
26 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
27MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
28 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
29 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
30 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W9                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10
31 MAY BKK-CNX
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0755    0915  E0/744       1:20
2   TG 106  W0                   /BKK   CNX    1030    1150  E0/AB6       1:20
3   TG 110  W8                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1505    1615  E0/AB6  IR   1:10
5   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1720    1830  E0/744  IR   1:10
6   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/772       1:20
7   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2130    2240  E0/AB6       1:10

อัพเดทล่าสุด วันที่ 12/4/2555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น