ตั๋วการบินไทย กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ พฤศจิกายน 55

วันนี้ผมขอแนะนำตั๋วเครื่องบินที่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ เชียงใหม่มาฝากเพื่อน ๆ พร้อมด้วยตารางเช็คที่นั่งว่างของแต่ละวันมาฝากเพื่อน ๆ จะได้เช็คราคาพร้อมที่นั่งไปพร้อม ๆ กัน เรามาดูกันว่า ตั๋วเครื่องบิน ที่บินไปกลับ กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่มีสายการบินอะไรบ้าง หลัก ๆ มีอยู่ 5 สายการบินได้แก่ การบินไทย(TG) บางกอกแอร์เวย์(PG) สายการบินแอร์เอเชีย(FD) สายการบินนกแอร์ โอเรียนท์ไทย เราไปดูตารางบินกันเลยดีกว่า เราดูราคาตั๋วการบินไทยกันก่อน

Thai Airways THB  2,350.-  ราคานี้รวมภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว

ตารางบิน กรุงเทพฯ เชียงใหม่

04NOV ดูที่นั่งให้ดูตัวเลขหลังอักษร W
1   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0800    0920  E0/747  IR   1:20
2TG:NH5963  W0                   BKK   CNX    0920    1040  E0.AB6  TR   1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4TG:GF6312  W7                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/773       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
6   TG 714  W9                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773  IR   1:10
8TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
9   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
10   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20
11   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2140    2250  E0/AB6       1:10

05NOV

1   TG 710  W9                   /BKK   CNX    0705    0815  E0/320       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0800    0920  E0/744  IR   1:20
3TG:NH5963  W0                   /BKK   CNX    0920    1040  E0.AB6  TR   1:20
4   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
6   TG 714  W9                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
7   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773       1:10
8   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
9TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
10   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20
11   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2140    2250  E0/AB6       1:10

06NOV

1   TG 710  W9                   /BKK   CNX    0705    0815  E0/320       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0800    0920  E0/744  IR   1:20
3   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4TG:GF6306  W7                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/773       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
6TG:GF6312  W7                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/773       1:10
7   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
8   TG 714  W9                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
9   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773       1:10
10TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
11   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
12   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20

07 NOV

1   TG 710  W0                   /BKK   CNX    0705    0815  E0/320       1:10
2   TG 104  W9                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
3TG:NH5963  W4                   /BKK   CNX    0920    1040  E0.AB6  TR   1:20
4   TG 110  W0                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
5   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
6TG:GF6312  W7                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/773       1:10
7   TG 714  W1                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
8   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773  IR   1:10
9TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
10   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
11   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20
12   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2140    2250  E0/AB6       1:10

08NOV

1   TG 710  W0                   /BKK   CNX    0705    0815  E0/320       1:10
2   TG 102  W9                   /BKK   CNX    0800    0920  E0/747  IR   1:20
3   TG 104  W0                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
4TG:GF6306  W7                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/773       1:20
5   TG 110  W9                   /BKK   CNX    1255    1405  E0/AB6       1:10
6   TG 112  W9                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
7   TG 714  W0                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
8   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773       1:10
9   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
10TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
11   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20
12   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2140    2250  E0/AB6       1:10

09NOV

1TG:GF6306  W7                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/773       1:20
2   TG 104  W0                   /BKK   CNX    0920    1040  E0/AB6       1:20
3   TG 714  W0                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10

10NOV

1   TG 112  W3                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/AB6       1:10
2TG:GF6312  W7                   /BKK   CNX    1400    1510  E0/773       1:10
3   TG 714  W0                   /BKK   CNX    1450    1600  E0/320       1:10
4   TG 114  W9                   /BKK   CNX    1530    1640  E0/773       1:10
5TG:SK8626  W4                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
6   TG 116  W9                   /BKK   CNX    1725    1835  E0/773       1:10
7   TG 120  W9                   /BKK   CNX    1840    2000  E0/773       1:20
8   TG 122  W9                   /BKK   CNX    2140    2250  E0/AB6       1:10

วันกลับรบกวนโทรสอบถามตามเบอร์โทร นะครับ อัพเดทที่นั่งวันที่ 3/11/55

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น