ตลาดอ่างศิลา 133 ปี จ.ชลบุรี

angsila

ตลาดอ่างศิลา ตลาดเก่าริมชายฝั่งทะเลที่ใครหลายคนเคยเดิน เที่ยวเล่นตั้งแต่เป็นชุมชนชาวเลเงียบสงบ วิถีชีวิตของคนอ่างศิลา ทำประมงควบคกู่บังานชา่งแกะสลกั ความโดดเดน่ของตลาดอา่งศลิา ที่ได้รับการยกย่อง ได้แก่ ครกหิน อาหารทะเลและพระราชฐาน ยุคทองของอ่างศิลาเต็มไปด้วยกิจการสกัดหินทำครกและผลิตภัณฑ์ จากหินเนื้อแกร่งชั้นดีที่สกัดได้จากบนเนินที่ตั้งของชุมชนอ่างศิลา วิถีชีวิตของคนอ่างศิลาถ่ายทอดผ่านครกหินจนเป็นที่รู้จักโด่งดังใน ระดับประเทศและระดับโลก ทำเลที่ตั้งของอ่างศิลาส่งผลให้ที่ได้เปรียบกว่าตลาดโบราณอีก หลายแห่งเนื่องจากกลายเป็นท่าเทียบเรือประมงที่หาจับสัตว์ทะเล มาได้แบบสด ๆ และจำหน่ายกันตรงนั้น เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ อาหารทะเลสดราคาถูก หรือแวะชิมความสด อร่อยจากร้าน อาหารทะเลรอบอา่งศลิากไ็มผ่ดิหวงัทงั้ความสดและรสชาตแิบบชาวเล บริเวณตำบลอ่างศิลายังมีความสำคัญในฐานะสถานตากอากาศ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ดังปรากฎอาคารหลังใหญ่นามว่า ตึกมหาราช (ตึกขาว) และ ตึกราชินี (ตึกแดง) บริเวณริมทะเลอ่างศิลา ตึกสองหลังนี้ สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จประพาสอ่างศิลา

ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ใช้เส้นทางสายบางนา-ตราด ทางหลวงหมายเลข ๓๔ เข้า สู่ จ.ชลบุรี เข้า ถ.สุขุมวิท (ทางหลวงหมายเลข ๓) และ เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๓๑๓๔ ต.เสม็ด- อ่างศิลา – เขาสามมุข ๐ ๓๘๓๙ ๘๔๙๗, ๐ ๓๘๓๙ ๘๓๐๓, ๐๘ ๐๙๙๓ ๖๗๔๓ ๐ ๓๘๓๙ ๗๓๐๓ เยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ห้องแถวไม้โบราณ ตึกมหาราช (ตึกขาว) ตึกราชินี (ตึกแดง) ชมภาพเก่าอ่างศิลา ชมแหล่ง เพาะเลี้ยงหอยนางรมและหอยแมลงภู่ ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย สินค้าที่ระลึก ที่จอดรถ ห้องน้ำ และห้องน้ำสำหรับผู้พิการ เปิดทุกวัน โดยเฉพาะวันเสาร์และ วันอาทิตย์เวลา ๑๐.๐๐-๑๙.๐๐ น. บรรยากาศโดยรอบตลาดอ่างศิลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น