ชุมชนไต ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

sowtai

ชุมชนไต ขุนยวม

ขุนยวมเป็นอำเภอเล็ก ๆ ของชาวไต หรือไทใหญ่ ซึ่งมีวิถีชีวิตโยงใยไปด้วย สายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ศรัทธาใน พระพุทธศาสนา งานประเพณี และ พิธีกรรมต่างๆ อย่างแนบแน่น เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่น ของชุมชนไตที่ขุนยวม คือ วัดม่วยต่อ เป็นวัดศิลปะไทใหญ่ที่ได้รับอิทธิพลจาก ศิลปะพม่า มีวิหารซึ่งมีหลังคามุงซ้อนสูง ขึ้นไปหลายชั้น เชิงชายประดับด้วยปานซอย ซึ่งเป็นไม้หรือแผ่นสังกะสีที่ตัดฉลุลวดลาย ละเอียดสวยงาม ห่างจากตัวอำเภอไป ไม่ไกล ยังมีวัดต่อแพตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำยวม ที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมไม่แพ้กัน ความศรัทธาแรงกล้าต่อพระพุทธศาสนา
ของชาวไตขุนยวมนั้น ไม่เพียงสะท้อนผ่านความละเอียดประณีต ที่ปรากฏอยู่ในวัดไทใหญ่เท่านั้น หากยังหล่อหลอมวิถีชีวิตชาวไต ให้แนบแน่นไปกับงานบุญประเพณีอย่างแยกไม่ออก เห็นได้ จากงานบุญจองพารา หรือบุญออกพรรษา ชาวไตขุนยวมจะ พร้อมใจกันประดับ บ้านเรือนด้วย จอง หรือปราสาทเล็ก ๆ เพอื่รบัเสดจ็พระพทุธเจา้ กลับจากสวรรค ์ ชั้นดาวดึงส์ ยามค่ำคืน ก็จะจุดคบไฟไว้หน้า บ้านให้สว่างไสวไปทั่ว ทั้งอำเภอ ด้วยความ เชื่อว่าจะเป็นแสงไฟ นำทางเสด็จกลับสู่โลกมนุษย์ อำเภอขุนยวมยังมีดอยแม่อูคอ เทศกาล ชมดอกบัวตองบาน และน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งได้การยอมรับว่าเป็น สายน้ำที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนไต ขุนยวม แม่ฮ่องสอน

อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน 18 50’24.31” N / 97 57’3.00” E ห่างจาก อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ประมาณ ๖๗ กม. ใช้ทางหลวง หมายเลข ๑๐๘ ที่ว่าการ อ.ขุนยวม ๐ ๕๓๖๙ ๑๑๐๘ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน ๐ ๕๓๖๑ ๒๙๘๒-๓ เดินเล่นในอำเภอชิมอาหาร และขนมไตที่ตลาด ต้นเดือน พฤศจิกายน-กลางเดือนธันวาคม มีเทศกาลดอกบัวตองบาน ช่วงออกพรรษามีงานบุญจองพารา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ มีงาน ประเพณีเขาวงกต ที่พัก ร้านอาหาร ตลอดทั้งปี วิหารวัดม่วยต่อและวัดต่อแพ มีศิลปะไทใหญ่อันประณีตงดงาม

ประเพณีเขำวงกต
ทุกปีในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ที่วัดม่วยต่อจะมีงาน ประเพณีเขาวงกต ชาวขุนยวมจะพากันนำไม้ไผ่มาทำ เส้นทางวกวนซับซ้อนแบบเขาวงกต บริเวณใจกลางเป็น ที่ตั้งของจอง (ปราสาท) โดยมีคติความเชื่อว่า เฉพาะ ผู้มีบุญเท่านั้นจึงจะผ่านเขาวงกตเข้าไปสักการะจองได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น