ชุมชนปกากะญอ บ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

ชุมชนปกากะญอ บ้านวัดจันทร์ จ.เชียงใหม่

มูเส่คี เป็นภาษาปกากะญอหรือกะเหรี่ยง หมายถึง ขุนแม่แจ่ม เป็นชื่อเรียกผืนป่าสนบ้านวัดจันทร์ ซึ่งถูกกล่าวถึงในฐานะป่าสน ผืนใหญ่สุดแห่งหนึ่งของไทย เป็นป่าต้นน้ำ บ้าน แหล่งอาหาร และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งผูกพันกับชีวิตชาวปกากะญอ นับแต่เกิดจนตาย
pakayo

ชาวปกากะญอบ้านวัดจันทร์อาศัยพึ่งพิง ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าสนแห่งน ี้ มานานมากกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว วิถีชีวิต แบบดั้งเดิมยังดำรงคงอยู่สืบเนื่อง ต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นการนำสายสะดือ ของเด็กเกิดใหม่ใส่กระบอกไม้ไผ่ไปผูกไว้ กับต้นไม้ที่ให้ผล เพื่อกำหนดให้ไม้ต้นนั้น เป็นของเด็กคนนั้น เด็กแต่ละคนจึงมี ต้นไม้ประจำตัว พิธีมัดมือทำบุญเรียกขวัญ สมาชิกชุมชน และนอมือเคหรือการดื่มชา ในธรรมเนียมต้อนรับผู้มาเยือน นอกจากประเพณีดั้งเดิมแล้ว วิถีชีวิต ซึ่งแนบแน่นกับป่าเขา ลำห้วย และ ไอหมอกหนาวยังหล่อหลอมให้ ชาวปกากะญอบ้านวัดจันทร์ เป็นศิลปินโดยธรรมชาติ ตกผลึกผ่านบทเพลง คลอ เตหน่า (เครื่องดนตรี คล้ายพิณ) ภาพวาดบทกวี และข้อเขียน ล้วนสะท้อน ภาพชีวิตอันสงบงามของชาวปกากะญอ วัดจันทร์เป็นวัดเก่าแก่กลางหมู่บ้าน มีโบสถ์ซึ่งมีช่องกระจกด้าน หน้าเปิดรับแสงทางทิศตะวันออก เพื่อเพิ่มความสว่างให้กับภายใน โบสถ์ ลักษณะของช่องกระจกดังกล่าวคล้ายกับแว่นตา จึงเป็นที่มา ของชื่อโบสถ์ใส่แว่นแห่งบ้านวัดจันทร์ หมู่บ้านวัดจันทร์ ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (อ.อ.ป.) และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ซึ่งนักท่องเที่ยว สามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตผักและผลไม้เมืองหนาวได้ (โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ (อ.อ.ป.) ๐ ๕๓๒๔ ๙๓๔๙ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ ๐ ๕๓๓๑ ๘๓๒๕, ๐๘ ๑๐๒๗ ๕๘๓๐)


ข้อมูลท่องเที่ยว ชุมชนปกากะญอ บ้านวัดจันทร์

ต.บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ห่างจากตัว อ.เมืองเชียงใหม่ ประมาณ ๑๖๐ กม. ใช้ทางหลวง หมายเลข ๑๐๗ ไปทาง อ.แม่แตง แล้วแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ที่แยกแม่มาลัยไปทาง อ.ปาย (เชียงใหม่-แม่มาลัย-ปาย) ก่อนถึง อ.ปายประมาณ ๑๓ กม. จะพบแยกซ้ายเข้าบ้านวัดจันทร์ ไป อีกประมาณ ๔๒ กม. หรือใช้ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๗ จาก เชียงใหม่ไปแม่ริม แล้วแยกซ้าย เข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๖ ผ่าน อ.สะเมิง ไปยังบ้านวัดจันทร์ (เชียงใหม่-สะเมิง-บ้านวัดจันทร์) ช่วง ๔๐ กม. ก่อนถึงที่หมาย จะเป็นทางลูกรัง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๔, ๐ ๕๓๒๔ ๘๖๐๗, ๐ ๕๓๓๐ ๒๕๐๐ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวปกากะญอ และเลือกซื้องานหัตถกรรม ปั่นจักรยาน หรือเดินตามเส้นทาง ศึกษาธรรมชาติ ชมป่าสนสองใบ และสนสามใบ ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก ที่พัก ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะฤดูหนาว จะได้บรรยากาศดีที่สุด เดือนมกราคมและเดือนสิงหาคม จะมีพิธีมัดมือของชาวปกากะญอ ในหมู่บ้านมีแปลงนาเล็ก ๆ แทรกอยู่ในหุบเขาและป่าสน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น