จุดเรือจม สุทธาทิพย์

sutatip

จุดเรือจม สุทธาทิพย์

จุดเรือจมสุทธาทิพย์อยู่ทางใต้ของเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นจุดดำน้ำชมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประเภท เรือจมที่ดีที่สุดและเป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์สงคราม ทางทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่งในน่านน้ำอ่าวไทย เรือสุทธาทิพย์ เป็นเรือกลไฟเหล็กที่บริษัท เดินเรือไทย จำกัด (Siam Steam Navigation) ใช้บรรทุกสินค้า ซึ่งมีเรือคู่แฝด ชื่อเรือ วไล ต่อออก มาจากอู่พร้อมกัน และได้รับพระราชทานนามตามพระราชธิดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ คือ สมเด็จ เจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์ และสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงวไลยอลงกรณ์ เรือสุทธาทิพย์จมลงเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ โดยถูกระเบิด จากเครื่องบินทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒ เรือจมในลักษณะตะแคงเอากราบขวาลง บริเวณเกาะโรงโขนกับ เกาะจวง ซากเรือจมอยู่ที่ความลึก ๘๐-๙๐ ฟุต ดังนั้นนักประดาน้ำ ดำลงไปจึงควรมีประสบการณ์พอสมควร สภาพของเรือสุทธาทิพย์ ยังทรงรูปตัวเรืออย่างสง่างาม มีการพังทลายทางด้านท้ายเรือ อนัเนอื่งจากสมอเรอืทมี่าจอดเพอื่ดำน้ำ นอกลำเรอืมปีากปลอ่งไอน้ำ ในสภาพสมบูรณ์ บริเวณพื้นทรายห่างจากตัวเรือไปทางทิศตะวันตก ไม่เกิน ๑๐๐ เมตร พบลูกระเบิดขนาดใหญ่ คาดว่าเป็นลูกระเบิด ชนิดเดียวกันกับที่จมเรือลำนี้ ภายในซากเรือเป็นที่อยู่อาศัยของ ปลาหลายชนิด เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาค้างคาว ปลาเก๋า ปลากระเบน ปลาสาก และปลากะพง

ข้อมูลท่องเที่ยวจุดเรือจม สุทธาทิพย์

ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 12 38’10.22” N / 100 55’34.10” E สามารถติดต่อบริษัทตัวแทน ท่องเที่ยวดำน้ำเพื่อพาไปที่แหล่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) ๐ ๓๘๔๒ ๗๖๖๗, ๐ ๓๘๔๒ ๘๗๕๐ หรือติดต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว ดำน้ำ ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ น่าเที่ยว ดำน้ำชมจุดเรือจมที่สำคัญ จุดเรือจมสุทธาทิพย์เหมาะแก่ การดำน้ำช่วงเดือนมกราคม- เดือนเมษายน ภาพถ่ายจุดเรือจมสุทธาทิพย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น