เที่ยวกาญจนบุรี ล่องแพเมืองกาญจน์ ข้อมูลท่องเที่ยวกาญจนบุรี, กาญจนบุรี

เที่ยวกาญจนบุรี

ข้อมูลท่องเที่ยวกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี
แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่ น้ำตก

เล่าขาน กาญจนบุรี

กาญจนบุรี มีความหมายตามรูปศัพท์ว่า “เมืองทอง” อันเนืองมาจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ แร่ โลหะ ต่าง ๆ อาทิ วุลแฟรม ดีบุก ตะกั่ว พลวง เหล็ก เงิน ทองคำ โดยเฉพาะวุลแฟรม มีมากที่หนึ่งของประเทศไทย ในอดีตจึงมีการกล่าวกันว่า ชาวกระเหรี่ยง เมืองทองผาภูมิ จะส่งทองคำไปเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งเรียกว่า “ส่วยทอง” กาญจนบุรี ยังเป็นดินแดนอุดมไปด้วยสิ่งมีค่าอันเกิดจากธรรมชาติมากมาย มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาทุกยุคทุกสมัย โดยแบ่งออกเป็นยุคสมัยตามหลักฐานที่พบ

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากสภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ลำการค้นพบหลักฐานทางด้านโบราณคดีมากมาย ได้แก่ เครื่องมือหินกะเทาะเครื่องมือสมัยหินใหม่ เครื่องมือสมัยโลหะ โครงกระดูกมนุษย์ ภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ภาพเขียนสีที่ผนังถ้ำ โลงศพ ฯลฯ ตามถ้ำเพิงผา และตามลำน้ำแควน้อย แควใหญ่ ตลอดไปจนลุ่มแม่น้ำแม่กลอง

สมัยทวาราวดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 พบหลักฐานศิลปะอินเดียสมัยคุปตะในสมัยทวาราวดี ตามลำน้ำแควน้อย แควใหญ่ และแม่กลองที่บ้านวังปะโท่ บ้านท่าหวี บ้านวังตะเคียนและพงตึก โบราณวัตถุที่พบ เช่น ซากเจดีย์ วิหารพระพุทธรูป พระพิมพ์ เสมาธรรมจัก เครื่องประดับ ภาชนะดินเผา และตะเกียงโรมันสำริดที่มีอายุราว พ.ศ. 600 นับเป็นโบราณวัตถุที่เกาแก่ที่สุดของไทย

สมัยอิทธิพลขอม จากพงศาวดารเหนือ กล่าวว่า “กาญจนบุรี” เป็นเมืองพญากงพระราชบิดาของพระยาพานเป็นเมืองสำคัญของแคว้นอู่ทอง หรือสุวรรณภูมิ มีผู้สันนิษฐานว่าพญากงสร้างขึ้นราว พ.ศ. 1350 ต่อมาขอบได้แผ่อิทธิพลนำเอาศาสนาพุทธมหายานเข้ามาประดิษฐานในเมืองกาญจนบุรี ปรากฏหลักฐานคือปราสาทเมืองสิงห์ เมืองครุฑ เมืองกลอนโด จนอำนาจอิทธิพลขอมเสื่อมลงไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น